Otomotiv Sanayii Derneği’nin 50’nci yılını kutlayacağız

, , Otomotiv Sanayii Derneği’nin 50’nci yılını kutlayacağız için yorumlar kapalı

Bu sene aynı zamanda Otomotiv Sanayii Derneği açısından son derece önemli bir sene. Çünkü Otomotiv Sanayii Derneği’nin 50’nci yılını kutlayacağız hep birlikte. Türkiye’de gerçek anlamda bir öncü sanayi oldu otomotiv sanayi. Yani bugün birçok başka konularda Türkiye’nin gurur duyduğu ürünleri ve teknolojileri varsa özellikle otomotiv sanayinin 70’li yıllarda ülkeye getirdiği sanayi disiplini, mühendislik anlayışı, ilk Ar-Ge çalışmaları gibi birçok konu aslında bugün Türkiye’deki başka sektörlerin de hızlı bir şekilde gelişmesine ön ayak oldu. Yani yalnızca otomotiv sanayini yarattı, ihracat veya katma değer açısından bakmamak lazım. Bir de ülkenin toplam sanayisinin gelişiminde de çok önemli katkısı olan ve bu 50 senede de Türkiye’nin belli bir teknoloji ve sanayi seviyesine gelmesini sağlayan bir sektör. Biz tabii bugün için çok güçlü bir sektör durumundayız Türkiye’de. Az evvel de bahsettiğim gibi Türkiye ihracatının yüzde 15’ine yakınını tek başına otomotiv sanayi gerçekleştiriyor. Tabii bizim görevimiz de bugünün gücünden aslında yarının gerçeğini yaratmak Yarın bu sektörün daha da ileri gitmesi lazım. Bugün 2 milyon adetlik bir kapasitemiz var. Bu çok çok büyük bir ölçek. İnşallah bunu daha da büyütüp zaten hedefimizde bu kapasiteyi ve yaptığımız üretimleri de 2 milyonların üzerine çıkartmak ve dünya ölçeğinde daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Bugünün gücü dediğimiz zaman rakamlara bakarsak aslında otomotiv sanayi 1974’ten bugüne 19 milyon otomobil, 11,5 milyon ticari vasıta olmak üzere toplam 32 milyon adetin üzerinde araç üretti. Bunun tabii 70’li yıllardaki ilk başlangıcının da çok az adetlerle üretim olduğunu varsaymamız lazım yani aslında çok hızlı bir şekilde büyüdü bu adetler ama özellikle 90 sonrasında çok önemli ölçeklere geldik. Bir yandan 32 milyon toplam üretimi gerçekleştirirken diğer taraftan da 19 milyon adet üzerinde de ihracat gerçekleştirdik. Kuruluşundan bugüne otomotiv sanayinin kapasitesi de 14 kat artış gösterdi. Onun için 1970’li yıllarda çok küçük kapasiteli kurulan ilk şirketlerden işte bugün geldiğimiz 2 milyonluk adet de bu gelişimin önemli bir göstergesi.
 
Tabii bir diğer konu da otomotivin ülkeye yarattığı katma değer. Bu tabloda motorlu taşıt imalatının yani OEM’lerin Türkiye’deki ekonomik katkısını aslında özetleyen bir çalışma. Burada aslında özetle otomotiv sanayinin yaptığı imalatındaki bir birimlik artışın aslında ülkede, ülke ekonomisinde 3 birimlik artışa yol açtığını gösteriyor bize. Bunun bir birim kendi üretimimiz varken işte 1.35 dolaylı etkimiz var, 0.65 de indirgenmiş etkimiz var yani dolaylı etkimiz tabii etrafımızdaki ekosistemden de yaptığımız alışveriş var. Onun ekonomiye yarattığı bir hareket var, onun dışında da indirgenmiş etki de bizim ücret ödediğimiz veya ödediğimiz vergilerin sonuçta ekonomiye olan etkisi bu açıdan da çok önemli çarpana sahip bir sektör durumundayız. Tabii gördüğünüz gibi de tablonun sol tarafında  birçok sektörden hem girdi hem çıktı olarak etkimiz mevcut. Dediğim gibi 50 sene az bir şey değil, az bir süre değil ve oldukça önemli etkilere yol açan bir sektör olduk. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek ülkeye daha fazla katkı sağlayarak devam ettireceğiz.